สำนักงาน กสทช. ภาค ๔
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ ร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ในฐานะศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรมจากสถาบัน พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ ร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ในฐานะศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรมจากสถาบัน พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ ร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ในฐานะศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรมจากสถาบัน พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะ...
สำนักงาน กสทช.ภาค 4 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) ชวนน้องๆ ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ ปี 3 ตอนเด็กไทยหัวใจอาเซี่ยน
เปิดรับสมัคร อาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559
การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและประกาศ กสทช. ในประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
< 1 2 3... >