สำนักงาน กสทช. ภาค ๔
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หยุดใช้เครื่องวิทยุผิดกฎหมาย
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 23/11/2559

หยุดใช้เครื่องวิทยุผิดกฎหมาย

AW-ภาค-4-(1).jpg