สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > รูปกิจกรรมการประชุม "การจัดงานนักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๙"
บันทึกโดย : กสทช. ภาค ๔     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 18/08/2559

รูปกิจกรรมการประชุม "การจัดงานนักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๙"

นายสุธีระ พึ่งธรรม รักษาการผู้อำนวยการ กสทช. ภาค ๔ เป็นประธานในการประชุม "การจัดงานนักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๙"  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน กสทช. ภาค ๔