สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > สำนักงานกสทช.เขต

สำนักงาน กสทช. ภาค 4

สำนักงาน กสทช. ภาค 4 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 5 เขต ดังนี้

1. สำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)
ที่อยู่ : 89/1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7425-1901 - 4 โทรสาร 0-7425-1091
E-mail : mtr_song@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
2. สำนักงาน กสทช. เขต 11 (ภูเก็ต)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11 (ภูเก็ต)
ที่อยู่ : 84/2 หมู่ 4 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
พื้นที่ความรับผิดชอบ : 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7632-1037, 0-7632-1961 - 3 โทรสาร 0-7632-1522
E-mail : mtr_pk@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
3. สำนักงาน กสทช. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12 (นครศรีธรรมราช)
ที่อยู่ : 15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
พื้นที่ความรับผิดชอบ : 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง
หมายเลขโทรศัพท์ : 75-764-191 โทรสาร 075-764-191 ต่อ 110
E-mail : mtr_ns@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
4. สำนักงาน กสทช. เขต 13 (ระนอง)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (ระนอง)
ที่อยู่ : 7/14 ถ.กำลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : 2 จังหวัด ได้แก่ ระนอง และสุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7782-1444 โทรสาร 0-7782-1444
E-mail : mtr_rn@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
5. สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ชุมพร)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14 (ชุมพร)
ที่อยู่ : 58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8598
E-mail : mtr_cp@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -