สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > รูปกิจกรรมนายสุธีระ พึ่งธรรม รักษาการ อภภ.๔ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกโดย : กสทช. ภาค ๔     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 15/09/2559

รูปกิจกรรมนายสุธีระ พึ่งธรรม รักษาการ อภภ.๔ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุธีระ พึ่งธรรม รักษาการ อภภ.๔ เข้าพบ นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอหารือเรื่องการขอใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ทำการของสำนักงาน กสทช. เขต (สุราษฎร์ธานี )