สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี ๒๕๕๙
บันทึกโดย : กสทช. ภาค ๔     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 24/03/2559

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี ๒๕๕๙

 ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี ๒๕๕๙

 
ครั้งที่ จังหวัด ประกาศผลสอบ
รุ่นที่ ๑       รุ่นที่ ๒     
๑/๒๕๕๙ ชุมพร ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙  
๒/๒๕๕๙ นครราชสีมา  ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๙  
๓/๒๕๕๙ เชียงใหม่    ๖ ก.พ. ๒๕๕๙  
๔/๒๕๕๙ กรุงเทพฯ  ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๙  
๕/๒๕๕๙ สุรินทร์   ๕ มี.ค. ๒๕๕๙