สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการ กสทช. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช.ภาค ๔
บันทึกโดย : กสทช. ภาค ๔     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 25/11/2559

คณะกรรมการ กสทช. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช.ภาค ๔

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙ ที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ คณะกรรมการ กสทช. เดินทางตรวจเยี่ยม สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมรถโมบายตรวจสอบคลื่นสัญญาณทั่วทุกจุดสำคัญในภาคใต้ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตามที่ กสทช. กำหนด พร้อมกับนำรถตรวจสอบคลื่นสัญญาณลงพื้นที่ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพคลื่นสัญญาณให้มีความครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยมี นายสุธีระ พึ่งธรรม รก.อภภ.๔ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์