สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. แจกบัตรเติมเงินให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ใน วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
บันทึกโดย : กสทช. ภาค ๔     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 09/12/2559

สำนักงาน กสทช. แจกบัตรเติมเงินให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ใน วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๙

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๕ ราย ได้แก่ AIS DTAC TRUE CAT และ TOT แจกบัตรเติมเงินมูลค่า ๕๐ บาท จำนวน ๑๕,๐๐๐ ใบ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สำหรับการแจกบัตรเติมเงินในครั้งนี้จะแจกให้กับประชาชนผู้ที่มาเข้าคิวรอถวายบังคม  พระบรมศพ โดยในเวลา ๐๕.๐๐ น. จะแจกบัตรเติมเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ และในเวลา ๐๘.๐๐ น. จะแจกเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ ใบ