สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > กฎ ระเบียบ คำสั่ง > พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๔๙
บันทึกโดย : กสทช. ภาค ๔     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 18/03/2559
พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๔๙
พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๔๙

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๔๙